Meilahden potilastorni

Meilahden potilastorni oli valmistuttuaan Amplitin historian isoin projekti. Haasteena kohteessa ei ollut pelkästään sen suuri koko vaan myös sähköteknisesti hyvin haastava sairaalatekniikka, joka edellyttää paljon mittauksia ja testauksia. Esimerkkinä kohteen koosta kerrottakoon, että kohteeseen asennettiin lähes 350 sähkökeskusta, suoritettiin reippaasti yli 10 000 ATK-mittausta ja vedettiin noin 445 000 metriä ATK-kaapelia. Laaja kokonaisuus pidettiin kuitenkin…

Asuntotuotanto: Arabiankatu 6

Helsingin Arabianrannassa, osoitteessa Arabiankatu 6, sijaitsee uudisasuntokohde, joka koostuu neljästä asuintalosta ja niiden alla olevasta yhteisestä parkkihallista. Kohde toteutettiin kahdessa vaiheessa ja Amplit toimi näissä molemmissa sähköurakoitsijana. Ensimmäinen urakka kantaa nimea As Oy Helsingin Fajanssi ja Serviisi ja se piti sisällään kaksi taloa, joissa on 62 asuntoa sekä koko kohteen mittaisen parkkihallin. Toinen vaihe on…

Malmin sairaala

Malmin sairaalan laajennuksen ja perusparannuksen yhteydessä kaksi vanhaa suojeltua sairaalarakennusta purettiin runkoa lukuun ottamatta ja rakennettiin uudestaan yhden uuden uudisrakennuksen lisäksi. Uudisrakennus on liitetty vanhoihin rakennuksiin näyttävällä lasiaulalla, jonka toisessa ja kolmannessa kerroksessa kulkee rakennukset yhdistävät kulkusillat. Uudisrakennus on suunniteltu helposti laajennettavaksi. Lukuisat suunnitelmamuutokset ja säilytystilan vähyys ovat tuoneet projektiin haasteita. Työmaa ei olekaan pysynyt…

Kaisatalo

Helsingin yliopiston pääkirjasto rakennettiin Kaisaniemeen Pukevan entiseen tavarataloon. Kaisa-talossa yhdistyivät neljän tiedekunnan kirjastot sekä opiskelijakirjasto muodostaen modernin, teknologisen ja arkkitehtuurisen tutkimus-, opiskelu- ja työskentely-ympäristön. Haastavan projektista teki sen suuri koko, mutta siitä huolimatta resurssien-, tarvikkeiden- ja raportoinninhallinta toteutettiin onnistuneesti Amplitin laatujärjestelmän avulla. Kaisa-talossa vaatimukset energiatehokkuudelle olivat kovat ja näihin vaatimuksiin Amplit vastasi muun muassa tutkimalla…

Töölönlahden pysäköintilaitos

Kohde käsitti Karamzininkadun ajotunnelin, Töölönlahden pysäköintilaitoksen sekä Finlandiatalon varasto- ja huoltotilat. Pysäköintilaitokseen valmistui autopaikat 650 autolle ja väestönsuojatilat 3 800 henkilölle. Kohteessa on kaiken kaikkiaan 13 hissiä, jotka palvelevat sekä pysäköintilaitosta että Finlandia-talon huoltopihaa mukaan lukien kulkuyhteydet Musiikkitaloon ja Finlandia-taloon. Työn kannalta erikoista kohteessa oli se, että työnteko tapahtui kokonaan maan alla. Oman haasteensa urakkaan…

Kulttuuritalo

Kulttuuritalo on museoviraston suojelema rakennus, joten sen saneeraustöissä on noudatettu erityistä varovaisuutta. Osa rakennuksesta oli projektin aikana suojattuna. Museovirasto ja Alvar Aalto Säätiö olivat kiinteästi mukana projektin toteutuksessa. Esimerkkinä suojellun kohteen haasteista toimii se, että kaikki ovet piti käydä erikseen läpi arkkitehdin kanssa ja miettiä yhdessä, miten sähkölukkojen asennus tehdään kunkin oven tapauksessa. Lähes kaikista…