Amplit Oy toteuttaa sähköurakoita joko erillisinä urakoina tai osana talotekniikan kokonaisurakkaa. Voimme toteuttaa rakennusten koko sähköistyksen sekä tieto- ja turvajärjestelmät – alkaen muuntamoasennuksista aina valokaapeleiden hitsaukseen ja mittaukseen saakka. Meillä on myös paloilmoitinliikkeen oikeudet turvajärjestelmien osalta.

Toimimme laitevalmistajista riippumattomana urakoitsijana. Meillä on hyvät suhteet kaikkiin merkittäviin laitevalmistajiin ja maahantuojiin. Voimme siis toteuttaa projektit niin, että ne sisältävät asiakkaamme toivomat laitteet. Asiantuntijamme ovat käytettävissä projektien budjetointivaiheessa, jolloin voidaan ottaa huomioon asennusteknisiä näkökulmia ja ratkaista tiettyjä ongelmia jo suunnitteluvaiheessa. Voimme esittää vaihtoehtoisia kustannustehokkaita ratkaisuja. Kohteen valmistuttua tarjoamme sähkö-, tieto- ja turvajärjestelmien huoltoa ja kunnossapitoa.

Hyödynnämme tietotekniikkaa toiminnassamme. Tarjouslaskennassa käytämme digitaalisessa muodossa olevia materiaalien massalistoja. Suunnittelussa täydennämme sähkösuunnittelijan piirustukset työpiirustuksiksi käyttäen CAD-järjestelmää. Lisäksi teemme elementtisuunnittelua sähköisesti. Tietotekniikkaa hyödynnetään myös projektien toteutuksessa. Työmaillamme on PC:t, jotka mahdollistavat piirustusten, projektisuunnitelmien ja muun dokumentaation siirtämisen tehokkaasti.

Meillä on noin 120 asentajaa tekemässä muuntamo-, sähköasennus-, tietoverkko- ja turva-asennustöitä.

Ota yhteyttä!